Äldre

År 2025 kommer över 20 procent av EU:s befolkning att vara äldre än 65 år. Antalet personer äldre än 80 år ökar särskilt snabbt.

Att vi lever längre är förstås positivt. Men ett längre liv innebär också en ökad risk för olika sjukdomar.

Det gäller att minska dessa risker, så att vi även på ålderns höst kan leva ett bra, självständigt liv och delta aktivt i familje- och samhällslivet.