Starejši

Leta 2025 bo več kot 20 % evropskih prebivalcev starih 65 let ali več, zlasti pa bo naraslo število starostnikov nad 80 let.

Daljša življenjska doba je seveda pozitivna posledica napredka, vendar prinaša večje tveganje telesnih bolezni, bolezni čutil in duševnih bolezni.

Z zmanjševanjem tveganja lahko tudi v starosti uživamo kakovostno in samostojno življenje ter smo še naprej dejavni v družbenem in družinskem življenju.