Starší ľudia

Do roku 2025 bude viac ako 20 % Európanov starších ako 65 rokov. Tento nárast sa bude obzvlášť týkať ľudí nad 80 rokov.

Vyššia priemerná dĺžka života je, pochopiteľne, pozitívnym výsledkom pokroku. S dlhším životom je však spojené aj vyššie riziko fyzických a duševných ochorení.

Ak dokážeme minimalizovať tieto riziká, udržíme si aj vo vysokom veku kvalitu života a nezávislosť, a budeme môcť ostať aktívnymi členmi spoločnosti a našich rodín.