Osoby starsze

Do 2025 r. ponad 20 proc. Europejczyków będzie miało 65 lat lub więcej, przy czym gwałtownie wzrośnie liczba osób powyżej 80. roku życia.

Choć dłuższe życie jest z pewnością pozytywnym zjawiskiem, świadczącym o postępie medycyny, wiąże się z nim zwiększone ryzyko wystąpienia schorzeń fizycznych i psychicznych oraz zaburzeń sensorycznych.

Zminimalizowanie tego ryzyka pozwoli nam również w podeszłym wieku żyć na godnym poziomie i zachować samodzielność, a także umożliwi nam aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i rodzinnym.