Gados vecākie

Līdz 2025. gadam vairāk nekā 20 % eiropiešu būs 65 gadus veci un vecāki. Īpaši strauji pieaugs astoņdesmitgadnieku skaits.

Dzīvildzes palielināšanās, protams, ir pozitīvs progresa rezultāts. Tomēr līdz ar to pieaug arī fizisko, maņu orgānu un garīgo slimību risks.

Šo risku samazinot, varēsim arī vecumā baudīt cieņas pilnu un neatkarīgu dzīvi un turpināt aktīvi piedalīties ģimenes un sabiedrības dzīvē.