Vanhukset

Vuoteen 2025 mennessä yli 20 % eurooppalaisista on vähintään 65-vuotiaita, ja erityisen nopeasti kasvaa yli 80-vuotiaiden määrä.

Pitempi elinajanodote on tietenkin edistyksen myönteinen tulos. Pitempään eläminen lisää kuitenkin myös fyysisten, henkisten ja aisteihin vaikuttavien sairauksien riskiä.

Kun nämä riskit saadaan mahdollisimman pieniksi, voimme vanhetessammekin nauttia kohtuullisesta elämänlaadusta, itsenäisyydestä sekä mahdollisuudesta säilyä yhteiskuntamme ja perheemme aktiivisina jäseninä.