Eakad

Aastaks 2025 on enam kui 20% eurooplastest 65-aastased või vanemad, ning eelkõige suureneb väga kiiresti üle 80-aastaste inimeste arv.

Eluea pikenemine on loomulikult positiivne tulemus. Kuid pikema elueaga kaasnevad samuti füüsilised, vaimsed ning meeleelunditega seotud haigused.

Selliste riskide vähendamine tagaks selle, et naudiksime vanaduspõlves jätkuvalt korralikku elukvaliteeti, sõltumatust ning võimalust jääda aktiivseks nii ühiskonnas kui ka oma pereelus.