Senioři

V roce 2025 bude více než 20 % Evropanů starších 64 let a velmi rychle poroste zejména počet lidí starších 80 let.

Vyšší střední délka života je pochopitelně přínos pokroku. Delší život ale také zvyšuje riziko tělesných, smyslových a duševních onemocnění.

Snížením těchto rizik na minimum se zaručí, že se i ve stáří budeme moci těšit důstojnému a kvalitnímu životu a nezávislosti a budeme mít šanci zůstat aktivními členy své rodiny i společnosti.