Befolkningsgrupper

Barn och unga

Barns och ungas hälsa är en viktig fråga för kommissionen.

Kommissionen vill uppmuntra unga att skaffa sig en sundare livsstil, och vill också ge dem möjlighet att aktivt medverka i initiativ som rör deras hälsa. Det betonas bland annat i EU:s hälsostrategi . Kommissionen har därför startat ett särskilt initiativ för ungas hälsa.

Initiativet för ungas hälsa

I juli 2009 sjösatte EU-kommissionen ett initiativ för ungas hälsa.

Vilka är målen?

  • Göra unga mer delaktiga i EU:s folkhälsoarbete.
  • Låta dem medverka i beslutprocessen.
  • Se till att fler olika sektorer medverkar i förebyggande program som riktar sig till unga.
  • Hjälpa EU-länderna att förbättra de ungas hälsa.

Vem deltar?

  • Unga och ungdomsorganisationer
  • Andra aktörer som jobbar med hälso- och ungdomsfrågor
  • EU-länderna