Demografske skupine

Otroci in mladi

Skrb za zdravje otrok in mladih je ena od prednostnih nalog Evropske komisije.

Komisija poleg spodbujanja zdravega načina življenja tudi pomaga mladim, da postanejo dejavni partnerji pobud za izboljšanje njihovega zdravja. V okviru svoje zdravstvene strategije EU  je uvedla pobudo za zdravje mladih.

Pobuda za zdravje mladih

Evropska komisija od julija 2009 izvaja pobudo za zdravje mladih.

Cilji pobude:

  • tesnejše sodelovanje mladih v zdravstvenih politikah EU,
  • mladi kot partnerji v postopku odločanja,
  • povečanje števila sektorjev, ki sodelujejo v preventivnih programih za mlade,
  • pomoč državam članicam EU pri skrbi za zdravje mladih.

Udeleženci pobude:

  • mladi in mladinske organizacije,
  • drugi deležniki s področja zdravja in mladinske politike,
  • države članice EU.