Grupy ludności

Dzieci i młodzież

Zdrowie dzieci i młodzieży jest jednym z priorytetów Komisji Europejskiej.

Komisja nie tylko zachęca młodzież do prowadzenia zdrowego trybu życia, lecz także dąży do umożliwienia młodym ludziom aktywnego udziału w działaniach, które mają na celu poprawę ich zdrowia. W ramach tych działań, określonych w strategii UE w zakresie zdrowia , Komisja zorganizowała akcję na rzecz zdrowia młodzieży.

Akcja „Zdrowie młodzieży”

W lipcu 2009 r. Komisja Europejska rozpoczęła akcję „Zdrowie młodzieży”.

Jakie są cele akcji?

  • Zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w politykę zdrowotną UE
  • Uczynienie młodzieży partnerem w procesie podejmowania decyzji
  • Zaangażowanie większej liczby sektorów w realizację programów profilaktycznych skierowanych do młodzieży
  • Pomaganie krajom UE w poprawie stanu zdrowia młodzieży

Kto w niej uczestniczy?

  • Młodzież i organizacje młodzieżowe
  • Inne podmioty zainteresowane zdrowiem młodzieży
  • Kraje UE