Bevolkingsgroepen

Kinderen en jongeren

De Europese Commissie vindt de gezondheid van kinderen en jongeren uitermate belangrijk.

Zij moedigt mensen aan gezond te leven en wil jongeren in staat stellen zelf actief mee te werken aan een goede gezondheid. De Commissie heeft daarom, in het kader van de EU-gezondheidsstrategie , een Jeugdgezondheidsinitiatief opgezet.

Jeugdgezondheidsinitiatief

In juli 2009 heeft de Europese Commissie het Jeugdgezondheidsinitiatief gelanceerd.

Wat zijn de doelstellingen?

  • jongeren nauwer betrekken bij het EU-gezondheidsbeleid
  • jongeren betrekken bij de besluitvorming
  • meer sectoren betrekken bij preventieprogramma's die gericht zijn op jongeren
  • de EU-landen helpen de gezondheid van jongeren te verbeteren

Wie zijn erbij betrokken?

  • jongeren en jongerenorganisaties
  • andere belangengroeperingen op het gebied van jeugd en gezondheid
  • de EU-landen