Iedzīvotāju kategorijas

Bērni un jaunieši

Bērnu un jauniešu veselība ir viena no Komisijas svarīgajām prioritātēm.

Komisija ne tikai mudina jauniešus izšķirties par veselīgu dzīvesveidu, bet arī stingri apņēmusies dot jauniešiem iespējas aktīvi piedalīties pasākumos, kuru mērķis ir viņu veselības uzlabošana. Atbilstīgi saviem pūliņiem, kas uzsvērti ES veselības aizsardzības stratēģijā , Komisija organizējusi iniciatīvu par labu jauniešu veselībai.

Jauniešu veselības iniciatīva

2009. gada jūlijā Eiropas Komisija sāka iniciatīvu par labu jauniešu veselībai.

Kādi ir mērķi?

  • vairāk iesaistīt jauniešus ES veselības aizsardzības politikā;
  • darīt tos par partneriem lēmumu pieņemšanā;
  • paplašināt to nozaru klāstu, kuras iesaistās jauniešiem paredzētās profilaktiskās programmās;
  • palīdzēt ES dalībvalstīm uzlabot jauniešu veselību.

Kas ir dalībnieki?

  • jaunieši un jauniešu organizācijas;
  • citas veselības aizsardzības un jaunatnes lietu jomā iesaistītās personas;
  • ES dalībvalstis.