Gyventojų grupės

Vaikai ir jaunimas

Vaikų ir jaunimo sveikata – vienas iš svarbiausių Europos Komisijos prioritetų.

Komisija ne tik skatina žmones sveikai gyventi, bet ir yra įsipareigojusi pasiekti, kad jaunuoliai taptų aktyviais partneriais įgyvendinant jų sveikatos gerinimo priemones. Vėl imdamasi veiksmų, išdėstytų ES sveikatos strategijoje , Komisija pradėjo vykdyti Jaunimo sveikatos iniciatyvą.

Jaunimo sveikatos iniciatyva

2009 m. liepą Europos Komisija pradėjo įgyvendinti Jaunimo sveikatos iniciatyvą

Tikslai

  • Labiau įtraukti jaunuolius į ES sveikatos politiką
  • Padaryti juos sprendimų priėmimo proceso partneriais
  • Į jaunimui skirtas prevencijos programas įtraukti daugiau įvairių sektorių
  • Padėti ES šalims gerinti jaunuolių sveikatą

Dalyviai

  • Jaunimas ir jaunimo organizacijos
  • Kitos sveikatos srities ir jaunimui atstovaujančios suinteresuotosios šalys
  • ES valstybės