Társadalmi csoportok

Endocrine disruptors

Biocides

Gyermekek és fiatalok

A gyermekek és fiatalok egészségének védelme a Bizottság egyik kiemelt célkitűzése.

Amellet, hogy az embereket egészséges életmód követésére ösztönzi, a Bizottság elkötelezetten igyekszik lehetőséget teremteni a fiatalok számára ahhoz, hogy tevékenyen részt vegyenek az egészségük védelmét célzó tevékenységekben. Az EU egészségügyi stratégiája  keretében megújult lendülettel a Bizottság létrehozta a fiatalok egészségének megőrzését célzó kezdeményezést.

Fiatalok egészségének megőrzését célzó kezdeményezés

2009 júliusában az Európai Bizottság elindította a fiatalok egészségének megőrzését célzó kezdeményezést

Melyek a fő célkitűzések?

  • a fiatalokat érintő kérdések határozottabb képviselete az EU egészségügyi politikájában
  • a fiatalokat érdekeltté tenni a döntéshozatali eljárásokban
  • a fiatalokat célzó prevenciós programok minél több területre való kiterjesztése
  • segítségnyújtás az Európai Unió országai számára a fiatalok egészségének javítása érdekében.

Kik vesznek részt a kezdeményezésben?

  • fiatalok és ifjúsági szervezetek
  • az egészségügyben és ifjúságnevelésben érdekelt más szervezetek
  • az Európai Unió országai