Väestöryhmät

Lapset ja nuoret

Lasten ja nuorten terveys on yksi kansanterveyspolitiikan tärkeimmistä painopisteistä.

Sen lisäksi, että komissio kannustaa ihmisiä omaksumaan terveitä elämäntapoja, se tahtoo myös saada nuoret ryhtymään aktiivisiksi kumppaneiksi heidän terveytensä kohentamiseksi tarkoitetuissa toimissa. Osana EU:n terveysstrategiassa  korostettua uudistettua pyrkimystään komissio on käynnistänyt nuorten terveyskampanjan.

Nuorten terveyskampanja

Euroopan komissio käynnisti nuorten terveyskampanjan heinäkuussa 2009.

Kampanjan tavoitteet

  • Saada nuoret kiinteämmin mukaan EU:n terveyspolitiikkaan
  • Tuoda nuoret mukaan päätöksentekoprosessiin
  • Saada useammat alat mukaan nuorille suunnattuihin ennaltaehkäisyohjelmiin
  • Auttaa EU-maita kohentamaan nuorten terveyttä.

Kampanjan kohderyhmät

  • Nuoret ja nuorisojärjestöt
  • Muut terveys- ja nuorisoasioihin liittyvät sidosryhmät
  • EU-maat.