Rahvastikurühmad

Lapsed ja noored

Laste ja noorte tervis on Euroopa Komisjoni esmaseks prioriteediks.

Lisaks tervisliku eluviisi harrastamise üleskutsele, soovib komisjon, et noored oleksid aktiivsed partnerid nende tervise parandamisele suunatud meetmetes. Osana kõnealustest püüdlustest, mida on rõhutatud ka ELi tervisestrateegias , on komisjon käivitanud noortele suunatud tervisealgatuse.

Tervisealgatus noortele

2009. aasta juulis käivitas Euroopa Komisjon tervisealgatuse noortele.

Milliseid on eesmärgid?

  • kaasata noori aktiivsemalt ELi tervisepoliitikasse;
  • võimaldada neil olla partnerid otsustusprotsessis;
  • kaasata rohkem asjaomaseid valdkondi noortele suunatud ennetusprogrammidesse;
  • aidata ELi liikmesriikidel parandada noorte tervist.

Keda see hõlmab?

  • noori ja noorteorganisatsioone;
  • muid tervishoiu ja noortega seotud sidusrühmi;
  • ELi liikmesriike.