Befolkningsgrupper

Børn og unge

Børn og unges sundhed har høj prioritet for Kommissionen.

Ud over at tilskynde mennesker til at tillægge sig en sund livsstil arbejder Kommissionen på at inddrage unge som aktive partnere i initiativer, der skal forbedre deres sundhed. Som en del af denne nye indsats, der er fremhævet i EU's sundhedsstrategi , har Kommissionen lanceret et ungdoms- og sundhedsinitiativ.

Initiativ om unges sundhed

I juli 2009 lancerede Europa-Kommissionen initiativet om unges sundhed.

Hvad er målsætningerne?

  • At inddrage unge tættere i EU's sundhedspolitikker.
  • At gøre dem til partnere i beslutningsprocessen.
  • at få en bredere vifte af sektorer inddraget i forebyggelsesprogrammer, der er rettet mod unge.
  • at hjælpe EU-lande med at forbedre unges sundhed.

Hvem inddrages?

  • Unge og ungdomsorganisationer.
  • Andre berørte parter på området sundhed og ungdom.
  • EU-lande.