Populační skupiny

Děti a mládež

Zdraví dětí a mládeže je pro Komisi klíčovou prioritou.

Kromě toho, že Komise občanu povzbuzuje k tomu, aby přijali zdravý životní styl, věnuje se i posilování povědomí mladých lidí a snaží se, aby se v rámci akcí pro zlepšení zdraví stali aktivními partnery. Komise ve strategii EU v oblasti zdraví  zdůraznila své obovené úsilí na tomto poli a zřídila iniciativu pro zdraví mládeže, která je jeho součástí.

Iniciativa pro zdraví mládeže

V červenci 2009 zahájila Komise iniciativu pro zdraví mládeže.

Co je cílem této iniciativy?

  • lépe zapojit mládež do politik EU v oblasti zdraví
  • učinit z mladých lidí partnery při rozhodování o zdraví
  • zapojit do programů prevence zaměřených na mladé lidi širší spektrum odvětví
  • pomoci zemím EU zlepšit zdraví mládeže

Kdo je zapojen?

  • mládež a mládežnické organizace
  • ostatní subjekty zainteresované na zdraví mládeže
  • země EU