left
  Risikovurderingslide
right
transtrans
 Risikovurdering tilvejebringer de videnskabelige råd, som underbygger Kommissionens forslag til foranstaltninger og politikker, der kan påvirke borgernes sundhed og sikkerhed eller indvirke på miljøet. Det er helt afgørende, at sådanne videnskabelige råd fremstår som baseret på den bedst tilgængelige ekspertise og uden påvirkninger udefra. Fællesskabets videnskabelige rådgivningsprocedurer er derfor baseret på principperne om videnskabelig ekspertise, uafhængighed og gennemsigtighed.

Spørgsmål vedrørende forbrugersikkerhed, folkesundhed og miljø behandles af de tre videnskabelige komitéer , som forvaltes af Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse. Disse komitéer blev oprettet for nylig ved Kommissionens afgørelse 2004/210/EF og erstatter de tidligere videnskabelige komitéer inden for disse områder. Det drejer sig om:

. Den Videnskabelige Komité for Forbrugsvarer
. Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici
. Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici

Efter en offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser med hensyn til medlemskab af de nye komitéer vedtog Kommissionen en afgørelse om udnævnelse af medlemmerne. Ved afgørelsen blev der også opstillet en reserveliste, som kan benyttes af Kommissionen til at erstatte medlemmer eller af VKNNPS til at udpege associerede medlemmer.

De tre videnskabelige komitéers arbejde supplerer risikovurdering i andre fællesskabsorganer som f.eks. Den Europæiske Fødevareautoritet (EFSA) og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA).
Mere om emnet
 
Videnskabelige Komitéer
De Videnskabelige Komitéer giver Kommissionen de forsvarlige videnskabelige råd, den har brug for til at udarbejde politikker og forslag vedrørende forbrugersikkerhed, folkesundhed og miljø.
Læs mere...
 
Populærvidenskabelige resuméer af risikovurderinger

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript