left
  Laajentuminenslide
right
transtrans
 

Euroopan unionin jäsenvaltioiden määrä on kasvanut alkuperäisestä 6:sta nykyiseen 25:een. Seuraavan laajentumisen odotetaan tapahtuvan vuonna 2007, kun Bulgaria ja Romania liittyvät unioniin. Kroatia ja Turkki aloittivat liittymisneuvottelut 3. lokakuuta 2005. Eurooppa-neuvosto hyväksyi entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ehdokasvaltioksi joulukuussa 2005, mutta liittymisneuvottelut eivät ole vielä alkaneet.

Päästäkseen Euroopan unionin jäseneksi valtion on täytettävä tietyt taloudelliset ja poliittiset edellytykset, joita kutsutaan Kööpenhaminan arviointiperusteiksi. Valtion demokratian on oltava vakaa, valtioiden on kunnioitettava ihmisoikeuksia ja markkinatalouden on oltava toimiva. Lisäksi valtioiden on omaksuttava yhteisön säännöt, normit ja politiikat, joista EU:n säännöstö muodostuu.

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript