left
  Udvidelsenslide
right
transtrans
 

Den Europæiske Union er vokset fra 6 til 25 medlemsstater. Bulgarien og Rumænien forventes at blive optaget i 2007. Den 3. oktober 2005 blev der indledt forhandlinger med Kroatien og Tyrkiet. Det Europæiske Råd gav i december 2005 Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien status som kandidatland, men der er endnu ikke indledt tiltrædelsesforhandlinger.

For at blive medlem skal et land opfylde de økonomiske og politiske betingelser, der er kendt som "Københavnskriterierne". Ud over et stabilt fungerende demokrati med respekt for menneskerettighederne skal landene have en velfungerende markedsøkonomi og vedtage de fælles regler, standarder og politikker, der tilsammen udgør gældende fællesskabsret.

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript