Patientsäkerhet

Policy

Uppskattningsvis 8–12 procent av alla patienter som läggs in på sjukhus i ett EU-land råkar ut för någon form av incident eller felbehandling, till exempel

  • vårdrelaterade infektioner (cirka 25 procent av alla avvikelser)
  • felmedicinering
  • misstag vid operationer
  • fel på sjukvårdsutrustning
  • feldiagnos
  • utebliven åtgärd.

Många av dessa incidenter går att förebygga, men EU-ländernas strategier för att minska riskerna varierar stort.

Enligt fördraget ska EU hjälpa medlemsländerna att samordna sina insatser för folkhälsan. Kommissionen hjälper länderna att utbyta erfarenheter och har redan gjort mycket för att förbättra patientsäkerheten i EU.

Paket om patientsäkerhet

  • Paketet om patientsäkerhet  lyfter fram vad kommissionen och EU-länderna gör för att förbättra patientsäkerheten. Ett av dokumenten är kommissionens andra rapport om patientsäkerhet och vårdrelaterade infektioner.

Lagstiftning

Expertgruppen för patientsäkerhet och kvalitet i vården

I kommissionens expertgrupp för patientsäkerhet och kvalitet i vården  möts representanter från samtliga EU-länder, Eftaländerna, internationella organisationer och EU:s institutioner. Gruppen hjälper till att utveckla en EU-agenda för patientsäkerhet och vårdkvalitet.