Varnost bolnikov

Politika

Med bolnišnično oskrbo se pri približno 8–12 % pacientov zgodijo neželeni dogodki, npr.:

  • bolnišnične okužbe (približno 25 % neželenih dogodkov),
  • napake pri predpisovanju zdravil,
  • kirurške napake,
  • nepravilnosti pri medicinskih pripomočkih,
  • diagnostične napake,
  • neustrezna obravnava glede na izide preiskav.

Mnoge take dogodke je mogoče preprečiti, vendar države EU različno izvajajo strategije preprečevanja.

Po Pogodbi mora Evropska unija državam članicam pomagati pri usklajevanju ukrepov za varstvo javnega zdravja. Evropska komisija jim lahko omogoči izmenjavo dobrih praks in je že sprejela številne ukrepe za izboljšanje varnosti pacientov v Evropi.

Sveženj dokumentov o varnosti pacientov

  • Sveženj dokumentov o varnosti pacientov  kaže, kako Komisija in države EU rešujejo vprašanje varnosti pacientov. Sveženj vsebuje drugo poročilo Komisije o varnosti pacientov, tudi o preprečevanju in obvladovanju okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo.

Pravni akti

Strokovna skupina za varnost pacientov in kakovost oskrbe

Strokovna skupina Komisije za varnost pacientov in kakovost oskrbe  združuje predstavnike iz vseh 28 držav EU, držav EFTA, mednarodnih organizacij in organov EU. Skupina pomaga pri pripravi programa EU za varnost pacientov in kakovost oskrbe.