Siguranţa pacienţilor

Politici

Se estimează că, pe durata administrării tratamentului intraspitalicesc, 8-12% din pacienții din UE se confruntă cu probleme de tipul:

  • infecții asociate asistenței medicale (circa 25%)
  • erori de medicație
  • erori chirurgicale
  • defecțiuni ale dispozitivelor medicale
  • erori de diagnosticare
  • neluarea unor măsuri care se impun în urma analizelor medicale.

Multe dintre aceste probleme pot fi prevenite, dar modul de aplicare a strategiilor în domeniu diferă mult de la o țară la alta.

Conform prevederilor Tratatului, UE trebuie să ajute statele membre să-și coordoneze eforturile de protejare a sănătății publice. Comisia este în măsură să sprijine schimbul de bune practici și acționează deja în direcția îmbunătățirii siguranței pacienților în Europa.

Pachetul de măsuri privind siguranța pacienților

  • Pachetul de măsuri privind siguranța pacienților  arată modul în care Comisia și țările UE abordează problema siguranței pacienților. Acesta conține al doilea raport al Comisiei privind siguranța pacienților, inclusiv privind prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale.

Instrumente juridice

Grupul de experți UE privind siguranța pacienților și calitatea asistenței medicale

Grupul de experți UE privind siguranța pacienților și calitatea asistenței medicale  reunește reprezentanți ai celor 28 de state membre, ai țărilor AELS, ai organizațiilor internaționale și ai organismelor UE. Grupul oferă asistență pentru elaborarea programelor UE privind siguranța pacienților și calitatea serviciilor medicale.