Patiëntveiligheid

Beleid

Volgens schattingen krijgt 8 tot 12% van de ziekenhuispatiënten te maken met negatieve ervaringen, zoals:

  • ziekenhuisinfecties (zo'n 25% van de gevallen)
  • fouten met geneesmiddelen
  • chirurgische fouten
  • falende medische apparatuur
  • verkeerde diagnoses
  • artsen die geen actie ondernemen naar aanleiding van testresultaten.

Preventie kan patiënten veel leed besparen, maar de aanpak op dat gebied verschilt enorm van land tot land.

Volgens het EU-verdrag moet de EU haar lidstaten helpen hun maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid te coördineren. De Commissie kan hen helpen goede praktijken uit te wisselen en heeft al maatregelen genomen om de patiëntveiligheid in Europa te verbeteren.

Pakket patiëntveiligheid

  • In het pakket voor patiëntveiligheid  wordt uitgelegd welke initiatieven de Commissie en de EU-landen nemen om de patiëntveiligheid te verbeteren. Het pakket bevat onder meer het tweede verslag van de Commissie over patiëntveiligheid, dat onder meer preventie en bestrijding van ziekenhuisinfecties behandelt.

Juridische instrumenten

Deskundigengroep voor Patiëntveiligheid en zorgkwaliteit in de EU

De Deskundigengroep van de Commissie voor Patiëntveiligheid en zorgkwaliteit in de EU  bestaat uit vertegenwoordigers uit alle EU-landen, uit de EVA-landen, internationale organisaties en EU-organen. De werkgroep helpt bij het opstellen van de agenda voor patiëntveiligheid en zorgkwaliteit.