Is-sigurtà tal-pazjent

Politika

Huwa stimat li bejn 8 - 12% tal-pazjenti li jiddaħħlu l-isptar fl-UE jsofru minn avvenimenti avversi waqt li jkunu qed jirċievu l-kura tas-saħħa, pereżempju:

  • infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa (li jammontaw għal madwar 25%)
  • żbalji relatati mal-medikazzjoni
  • żbalji tal-kirurġija
  • nuqqasijiet fl-istrumenti mediċi
  • żbalji fid-dijanjosi
  • nuqqas ta' azzjoni għar-riżultati tat-testijiet.

Ħafna mill-ħsara li ssir lill-pazjenti tista' tiġi evitata, iżda l-implimentazzjoni ta' strateġiji biex titnaqqas il-ħsara tvarja ħafna madwar l-UE.

Skont it-Trattat, l-UE mistennija li tgħin lill-pajjiżi membri tagħha biex jikkoordinaw l-isforzi tagħhom biex tiġi protetta s-saħħa pubblika. Il-Kummissjoni tinsab f'pożizzjoni tajba biex tgħinhom jiskambjaw l-aħjar prattiċi u ħadet għadd ta' passi biex ittejjeb is-sikurezza tal-pazjenti fl-Ewropa.

Il-pakkett dwar is-sikurezza tal-pazjenti

  • Il-pakkett dwar is-sikurezza tal-pazjenti  juri kif il-Kummissjoni u l-pajjiżi tal-UE qed jindirizzaw l-isfida tas-sikurezza tal-pazjenti. Dan il-pakkett fih it-Tieni Rapport tal-Kummissjoni dwar is-sikurezza tal-pazjenti, inkluż il-prevenzjoni u l-kontroll ta’ infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa.

Strumenti legali

Il-Grupp ta' Esperti tas-Sikurezza u l-Kwalità tal-Kura Mogħtija lill-Pażjent

Il-Grupp ta' Esperti tas-Sikurezza u l-Kwalità tal-Kura Mogħtija lill-Pażjent  ilaqqa' flimkien ir-rappreżentati minn 28 pajjiż tal-UE, il-pajjiżi tal-EFTA, l-organizzazzjonijiet internazzjonali u l-entitajiet tal-UE. Il-Grupp jassisti fl-iżvilupp tal-aġenda tal-UE għas-sikurezza tal-pazjenti u l-kura ta' kwalità.