Pacientu drošība

Politika

Tiek lēsts, ka Eiropas Savienībā 8-12 % slimnīcā uzņemto pacientu ir ar aprūpi saistītu negadījumu upuri. Runa var būt par:

  • veselības aprūpē iegūtām infekcijām (aptuveni 25 % no visiem nevēlamajiem notikumiem),
  • ārstniecības kļūdām,
  • ķirurģiskām kļūdām,
  • medicīnas iekārtu vai instrumentu kļūmēm,
  • diagnostikas kļūdām,
  • pēc pārbaužu rezultātu saņemšanas nesniegtu palīdzību.

Lielu tiesu pacientiem nodarītā kaitējuma var novērst, bet dažādās Eiropas Savienības valstīs būtiski atšķiras šo negadījumu skaita samazināšanas stratēģijas.

Saskaņā ar Līgumu Eiropas Savienībai ir jāpalīdz dalībvalstīm koordinēt sabiedrības veselības aizsardzības pasākumus. Komisijai ir visas iespējas palīdzēt dalībvalstīm pārņemt paraugpraksi, un tā ir veikusi vairākus pasākumus, lai uzlabotu pacientu drošību Eiropā.

Pacientu drošības pakete

  • Pacientu drošības pakete  precizē to, kā Komisija un ES valstis risina šo ar pacientu drošību saistīto izaicinājumu. Šajā paketē ir Komisijas otrais ziņojums par pacientu drošību, tostarp par veselības aprūpē iegūtu infekciju profilaksi un kontroli.

Juridiskie instrumenti

Pacientu drošības un aprūpes kvalitātes darba grupa

Komisijas Pacientu drošības un aprūpes kvalitātes darba grupā  piedalās visu 28 ES valstu, EBTA valstu, starptautisko organizāciju un ES iestāžu pārstāvji. Šī darba grupa palīdz izstrādāt ES darba kārtību pacientu drošības un aprūpes kvalitātes jomā.