Pacientų sauga

Politika

Apie 8–12 % ES ligoninių pacientų gydymo metu nukenčia dėl nepageidaujamų reiškinių:

  • su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų (maždaug 25 % visų nepageidaujamų reiškinių);
  • gydymo vaistais klaidų;
  • chirurginio gydymo klaidų;
  • medicinos prietaisų gedimo;
  • diagnozės klaidų;
  • nereagavimo į tyrimų rezultatus.

Daug pacientams daromos žalos galima išvengti, tačiau žalos mažinimo strategijos įvairiose ES šalyse labai skiriasi.

Sutartyje nustatyta, kad ES turėtų padėti valstybėms narėms koordinuoti jų pastangas apsaugoti visuomenės sveikatą. Komisija padeda joms dalytis patirtimi ir ėmėsi įvairių kitų pacientų saugos gerinimo Europoje priemonių.

Pacientų saugos dokumentų rinkinys

  • Pacientų saugos dokumentų rinkinyje  aptariama, kaip Komisija ir ES šalys sprendžia pacientų saugos uždavinį. Šiame rinkinyje yra ir Komisijos antroji pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės ataskaita.

Teisinės priemonės

ES pacientų saugos ir sveikatos priežiūros kokybės ekspertų grupė

Komisijos ES pacientų saugos ir sveikatos priežiūros kokybės ekspertų grupę  sudaro 28 ES valstybių, ELPA šalių, tarptautinių organizacijų ir ES institucijų atstovai. Ji padeda rengti ES pacientų saugos ir sveikatos priežiūros kokybės darbotvarkę.