Betegbiztonság

Endocrine disruptors

Biocides

Szakpolitika

Becslések szerint az Európai Unióban a kórházi ápolásra szoruló betegeknek mintegy 8–12%-a esetében lépnek fel az ellátás során nemkívánatos események, mint például:

  • egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések (melyek a nemkívánatos eseményeknek hozzávetőleg 25%-át teszik ki),
  • gyógyszerelés során elkövetett hibák,
  • sebészeti beavatkozás során elkövetett hibák,
  • orvostechnikai műszerekkel kapcsolatos hibák,
  • diagnosztikai tévedések,
  • a vizsgálati eredmények alapján szükségesnek mutatkozó beavatkozás elmulasztása.

A betegek által elszenvedett egészségkárosodás sokszor elkerülhető lenne, de a megelőzésre irányuló stratégiák végrehajtása EU-szerte óriási eltéréseket mutat.

Az Európai Unió szerződésben előírt kötelezettsége, hogy segítse a közegészség védelmét célzó tagállami erőfeszítések összehangolását. Helyzeténél fogva az Európai Bizottság elő tudja segíteni, hogy a tagállamok megosszák egymással bevált módszereiket. Az intézmény számos lépést tett annak érdekében, hogy javítsa a betegbiztonságot Európában.

Dokumentumcsomag a betegbiztonság témájában

  • A betegbiztonság témájával foglalkozó dokumentumcsomag  bemutatja, hogyan keres megoldást a Bizottság az uniós országokkal karöltve a betegbiztonsággal kapcsolatos kihívásokra. A dokumentumcsomag egyebek mellett tartalmazza a Bizottság második jelentését az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését és leküzdését is magában foglaló betegbiztonságról.

Jogi eszközök

A betegbiztonsággal és az ellátás minőségével uniós szinten foglalkozó szakértői csoport

A betegbiztonsággal és az ellátás minőségével foglalkozó európai bizottsági szakértői csoportban  a 28 EU-tagállam, az EGT-tagországok, továbbá nemzetközi szervezetek és uniós szervek képviseltetik magukat. A munkacsoport a betegbiztonsággal és az egészségügyi ellátás minőségével kapcsolatos uniós munkaprogram kidolgozásában segít.