Potilasturvallisuus

EU:n toimet

EU:ssa arviolta 8–12 prosentille sairaalapotilaista aiheutuu hoidosta haitallisia tai epätoivottuja seurauksia. Näitä ovat esimerkiksi:

  • hoitoon liittyvät infektiot (joiden osuus on noin 25 % potilasvahinkotapauksista)
  • lääkitykseen liittyvät virheet
  • kirurgisiin toimenpiteisiin liittyvät virheet
  • lääkintälaitteiden viat
  • virhediagnoosit
  • testitulosten edellyttämien toimenpiteiden laiminlyönti.

Suuri osa potilasvahingoista on ehkäistävissä, mutta toimet niiden vähentämiseksi vaihtelevat suuresti eri puolilla EU:ta.

Perussopimusten mukaan EU:n tehtävänä on auttaa jäsenvaltioita kansanterveystoimien koordinoinnissa. Euroopan komissio on tukenut hyvien toimintamallien levittämistä maasta toiseen ja monin tavoin edistänyt potilasturvallisuutta EU:ssa.

Potilasturvallisuuspaketti

  • Potilasturvallisuuspaketissa  esitellään komission ja EU-maiden toimia tällä alalla. Siihen sisältyy muun muassa komission raportti potilasturvallisuudesta sekä hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisystä ja valvonnasta.

Oikeudelliset asiakirjat

Potilasturvallisuutta ja hoidon laatua käsittelevä EU:n asiantuntijaryhmä

Komission perustamassa potilasturvallisuutta ja hoidon laatua käsittelevässä asiantuntijaryhmässä  on edustajia kaikista 28 EU-maasta, EFTA-maista, kansainvälisistä järjestöistä sekä EU:n toimielimistä. Ryhmä on mukana kehittämässä potilaiden turvallisuuteen ja hoitoon liittyviä EU:n toimia.