Bezpečnost pacientů

Politika

Odhaduje se, že 8–12 % pacientů hospitalizovaným v nemocnicích v EU je v souvislosti s poskytovanou lékařskou péčí způsobena zdravotní újma. Jedná se například o:

  • infekce spojené se zdravotní péčí (tvoří přibližně 25 % nepříznivých dopadů)
  • pochybení při předepisování a podávání léků
  • pochybení při operaci
  • selhání lékařských přístrojů
  • chybné diagnózy
  • absence adekvátních kroků na základě výsledků lékařských testů.

Újmě způsobené pacientům se dá ve většině případů předejít, ale strategie minimalizací škod se v každém státě EU realizuje jiným způsobem.

Podle Smlouvy má EU napomáhat členským státům koordinovat ochranu veřejného zdraví. Komise využívá svého nadnárodního postavení a pomáhá šířit osvědčené postupy. Sama také učinila řadu konkrétních kroků, aby bezpečnost pacientů v Evropě zvýšila.

Balíček opatření týkající se bezpečnosti pacientů

  • Tento balíček  ukazuje, jak Komise a země EU problém bezpečnosti pacientů řeší. Obsahuje druhou zprávu Komise o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče.

Právní nástroje

Pracovní skupina odborníků na bezpečnost a kvalitu zdravotní péče

Členy této skupiny  jsou zástupci všech 28 států EU, zemí ESVO, mezinárodních organizací a institucí EU. Skupina pomáhá při sestavování programu EU pro bezpečnost pacientů a kvalitu zdravotní péče.