Policy

Uppskattningsvis 8–12 % av alla patienter som läggs in på sjukhus i ett EU-land råkar ut för någon form av incident eller felbehandling, till exempel

  • vårdrelaterade infektioner (cirka 25 % av alla avvikelser)
  • felmedicinering
  • misstag vid operationer
  • fel på sjukvårdsutrustning
  • feldiagnos
  • utebliven åtgärd.

Många av dessa incidenter går att förebygga, men EU-ländernas stragier för att minska riskerna varierar stort.

Enligt fördraget ska EU hjälpa medlemsländerna att samordna sina insatser för folkhälsan. Kommissionen ger länderna möjlighet att dela med sig av sina goda erfarenheter och har redan gjort mycket för att förbättra patientsäkerheten i EU.