Politika

Približno 8 do 12 % pacientov, sprejetih v bolnišnice v EU, med zdravstveno oskrbo doživi zdravstvene zaplete, med katerimi so:

  • okužbe, povezane z zdravstveno oskrbo (približno 25 % vseh zapletov)
  • napake pri predpisovanju zdravil
  • kirurške napake
  • nepravilno delovanje medicinskih naprav
  • diagnostične napake
  • neustrezna obravnava glede na izide preiskav

Veliko teh zapletov je mogoče preprečiti, vendar imajo države EU različne strategije za zmanjšanje teh nevarnosti.

Po Pogodbi mora EU državam članicam pomagati pri usklajevanju ukrepov za varstvo javnega zdravja. Komisija lahko državam pomaga pri izmenjavi dobrih praks in je že sprejela številne ukrepe za izboljšanje varnosti pacientov v Evropi.

Sveženj o varnosti pacientov

  • Sveženj o varnosti pacientov Seznam prevodov predhodne povezave English (en) kaže, kako Komisija in države EU rešujejo vprašanje varnosti pacientov. Sveženj vsebuje drugo poročilo Komisije o varnosti pacientov, vključno s preprečevanjem in obvladovanjem okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo.

Pravni instrumenti

Delovna skupina za varnost pacientov in kakovost oskrbe

Delovna skupina Komisije za varnost pacientov in kakovost oskrbe Seznam prevodov predhodne povezave English (en) združuje predstavnike iz vseh 28 držav EU, držav EFTA, mednarodnih organizacij in organov EU. Skupina pomaga pri pripravi programa EU za varnost pacientov in kakovost oskrbe.