Politici

Potrivit estimărilor, în UE, 8-12 % din pacienți au de suferit pe durata spitalizării din cauza:

  • infecțiilor asociate asistenței medicale (circa 25 % din totalul evenimentelor adverse)
  • erorilor legate de medicație
  • erorilor chirurgicale
  • defectării dispozitivelor medicale
  • erorilor de diagnosticare
  • neluării măsurilor care se impun la primirea rezultatelor analizelor.

Multe dintre aceste probleme pot fi prevenite, dar modul de aplicare a strategiilor în domeniu diferă mult de la o țară la alta.

UE s-a angajat, prin Tratat, să ajute statele membre să-și coordoneze eforturile de protejare a sănătății publice. Prin natura sa, Comisia se află în poziția de a sprijini schimbul de bune practici. De altfel, ea acționează deja în direcția îmbunătățirii siguranței pacienților în Europa.

Pachetul de măsuri privind siguranța pacienților

  • Pachetul de măsuri privind siguranța pacienților Traducerile linkului anterior English (en) arată modul în care Comisia și țările UE abordează problema siguranței pacienților. Acesta conține al doilea raport al Comisiei privind siguranța pacienților, inclusiv privind prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale.

Instrumente juridice

Grupul de lucru privind siguranța pacienților și calitatea asistenței medicale

Grupul de lucru privind siguranța pacienților și calitatea asistenței medicale Traducerile linkului anterior English (en) reunește reprezentanți ai celor 27 de state membre, ai țărilor AELS, ai organizațiilor internaționale și ai organismelor UE. Grupul participă la elaborarea programelor UE în materie de siguranță a pacienților și de calitatea serviciilor medicale.