Bezpieczeństwo pacjentów

Szacuje się, że około 8–12 proc. pacjentów szpitali w UE cierpi z powodu skutków ubocznych leczenia, takich jak:

  • zakażenia nabyte w trakcie leczenia (które stanowią około 25 proc. zdarzeń niepożądanych)
  • błędy w stosowaniu leków
  • błędy chirurgiczne
  • awarie sprzętu medycznego
  • błędne diagnozy
  • brak reakcji na wyniki badań.

W wielu przypadkach zdarzeniom szkodliwym dla zdrowia można zapobiec, ale w praktyce wdrażanie strategii temu służących przebiega różnie w zależności od kraju UE.

Zgodnie z postanowieniami traktatu Unia ma wspierać państwa członkowskie w koordynacji działań służących ochronie zdrowia publicznego. Komisja jest dobrze przygotowana do tego, by pomóc im w wymianie najlepszych praktyk, i już podjęła szereg kroków, aby poprawić bezpieczeństwo pacjentów w Europie.

Bezpieczeństwo pacjentów

  • Pakiet przepisów dotyczących bezpieczeństwa pacjenta Wybierz wersję językową tego linka English (en) prezentuje stanowisko Komisji oraz krajów UE w odniesieniu do kwestii ochrony pacjenta. W pakiecie znalazło się również drugie sprawozdanie Komisji dotyczące bezpieczeństwa pacjentów, które obejmuje takie tematy jak profilaktyka i kontrola zakażeń związanych z opieką zdrowotną.

Narzędzia prawne

Grupa Robocza ds. Bezpieczeństwa Pacjentów i Jakości Opieki Zdrowotnej

Grupa Robocza Komisji ds. Bezpieczeństwa Pacjentów i Jakości Opieki Zdrowotnej Wybierz wersję językową tego linka English (en) zrzesza przedstawicieli z 27 krajów UE, państw EFTA, organizacji międzynarodowych i organów UE. Grupa uczestniczy w opracowywaniu programu UE w zakresie bezpieczeństwa pacjentów i jakości usług opieki zdrowotnej.