Politika

Tiek lēsts, ka 8-12 % pacientu, kas uzņemti slimnīcā Eiropas Savienībā, saskaras ar nepatīkamiem pārsteigumiem, saņemot aprūpi, piemēram:

  • veselības aprūpē iegūtas infekcijas (aptuveni 25 % no visiem nevēlamajiem notikumiem),
  • ārstniecības kļūdas,
  • ķirurģiskas kļūdas,
  • medicīnas iekārtu vai instrumentu kļūmes,
  • diagnostikas kļūdas,
  • nav sniegta palīdzība pēc pārbaužu rezultātu saņemšanas.

Lielu tiesu kaitējuma pacientiem var novērst, bet dažādās Eiropas Savienības valstīs būtiski atšķiras kaitējuma samazināšanas stratēģijas.

Saskaņā ar Līgumu Eiropas Savienībai ir jāpalīdz dalībvalstīm koordinēt sabiedrības veselības aizsardzības pasākumus. Komisijai ir visas iespējas palīdzēt dalībvalstīm pārņemt paraugpraksi, un tā ir veikusi vairākus pasākumus, lai uzlabotu pacientu drošību Eiropā.