Politika

Tiek lēsts, ka 8–12 % Eiropas Savienības slimnīcās uzņemto pacientu cieš negadījumos, kas saistīti ar tiem sniegto aprūpi. Runa var būt par:

  • infekcijām, kas saistītas ar veselības aprūpi (aptuveni 25 % no visiem nevēlamajiem gadījumiem),
  • ar ārstēšanu saistītām kļūdām,
  • ķirurģiskām kļūdām,
  • medicīnas iekārtu vai instrumentu darbības traucējumiem un kļūmēm,
  • diagnostikas kļūdām,
  • pēc medicīniskajām pārbaudēm nesniegtu palīdzību.

Vairumā gadījumu var izvairīties no tā, ka pacientiem tiek nodarīts kaitējums. Tomēr stratēģijas, kas ieviestas, lai mazinātu šo negadījumu skaitu, dažādās ES valstīs ir ļoti dažādas.

Saskaņā ar Līgumu Eiropas Savienībai ir jāpalīdz dalībvalstīm koordinēt to pūliņus sabiedrības veselības aizsardzības jomā. Komisijai ir visas iespējas palīdzēt dalībvalstīm labas prakses pārņemšanā, un tā ir veikusi vairākus pasākumus, lai uzlabotu pacientu drošību Eiropā.

Pakete attiecībā uz pacientu drošību

  • Pakete attiecībā uz pacientu drošību Izvēlieties saites tulkojumu English (en) izceļ līdzekļus, ko Komisija un dalībvalstis ir likušas lietā, lai atrisinātu šo problēmu. Tajā ir Komisijas otrais ziņojums par pacientu drošību un veselības aprūpē iegūtu infekciju profilaksi un kontroli.

Juridiskie instrumenti

Pacientu drošības un aprūpes kvalitātes darba grupa

Komisijas Pacientu drošības un aprūpes kvalitātes darba grupa Izvēlieties saites tulkojumu English (en) pulcina pārstāvjus no ES 28 valstīm, EBTA valstīm, starptautiskajām organizācijām un ES iestādēm. Šī darba grupa palīdz izstrādāt pasākumus saistībā ar pacientu drošību un aprūpes kvalitāti.