Politika

Apie 8–12 % ES į ligoninę paguldytų pacientų gydymo metu nukenčia nuo nepageidaujamų reiškinių, pavyzdžiui:

  • su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų (apytikriai 25 % visų nepageidaujamų reiškinių);
  • gydymo vaistais klaidų;
  • chirurginio gydymo klaidų;
  • medicinos prietaisų gedimo;
  • diagnozės klaidų;
  • nereagavimo į tyrimų rezultatus.

Daug pacientams daromos žalos galima išvengti, tačiau žalos mažinimo strategijų įgyvendinimas įvairiose ES šalyse labai skiriasi.

Sutartyje nustatyta, kad ES turėtų padėti valstybėms narėms koordinuoti savo pastangas rūpintis visuomenės sveikata. Komisija gali joms padėti dalytis geriausia patirtimi ir ėmėsi įvairių pacientų saugos gerinimo Europoje priemonių.

Pacientų saugos dokumentų rinkinys

  • Pacientų saugos dokumentų rinkinyje Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) aptariama, kaip Komisija ir ES šalys sprendžia pacientų saugos uždavinį. Šiame rinkinyje yra ir Komisijos antroji pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės ataskaita.

Teisinės priemonės

Pacientų saugos ir sveikatos priežiūros kokybės darbo grupė

Komisijos Pacientų saugos ir sveikatos priežiūros kokybės darbo grupę Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) sudaro 27 ES valstybių, ELPA šalių, tarptautinių organizacijų ir ES įstaigų atstovai. Ji padeda rengti ES pacientų saugos ir sveikatos priežiūros kokybės darbotvarkę.