EU:n toimet

Arviolta 8–12 prosenttia sairaalapotilaista EU:ssa joutuu hoidon yhteydessä kokemaan erilaisia haittoja tai virheitä, joita ovat esimerkiksi

  • hoitoon liittyvät infektiot (joiden osuus on noin 25 prosenttia potilasvahinkotapauksista)
  • lääkitykseen liittyvät virheet
  • kirurgisiin toimenpiteisiin liittyvät virheet
  • lääkintälaitteiden viat
  • virhediagnoosit
  • testitulosten edellyttämien toimenpiteiden laiminlyönti.

Suuri osa potilasvahingoista on ehkäistävissä, mutta toimet niiden vähentämiseksi vaihtelevat suuresti eri puolilla EU:ta.

Perussopimusten mukaan EU:n tehtävänä on auttaa jäsenvaltioita kansanterveystoimien koordinoinnissa. Komissio on tukenut hyvien toimintamallien levittämistä maasta toiseen ja edistänyt monin tavoin potilasturvallisuutta EU:ssa.

Potilasturvallisuuspaketti

  • Potilasturvallisuuspaketissa Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) esitellään komission ja EU-maiden toimia, ja siihen sisältyy muun muassa komission raportti potilasturvallisuudesta ja hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisystä ja valvonnasta.

Oikeudelliset välineet

Potilasturvallisuutta ja hoidon laatua käsittelevä työryhmä

Komission perustamassa potilasturvallisuutta ja hoidon laatua käsittelevässä työryhmässä Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) on edustajia kaikista 28 EU-maasta, EFTA-maista, kansainvälisistä järjestöistä ja EU:n toimielimistä. Työryhmä on mukana kehittämässä potilaiden turvallisuuteen ja hoitoon liittyviä EU:n toimia.