Politik

Ca. 8-12 % af de patienter, der indlægges på et hospital i EU, kommer ud for utilsigtede hændelser i forbindelse med behandlingen. Det kan dreje sig om:

  • infektioner erhvervet under behandlingen (tegner sig for ca. 25 % af alle utilsigtede hændelser)
  • fejlmedicinering
  • operationsfejl
  • medicinsk udstyr, der ikke virker, som det skal
  • diagnosefejl
  • manglende opfølgning på testresultater.

Mange patientskader kunne undgås. Men der er store forskelle mellem de strategier, som EU-landene har vedtaget med det formål.

Der står i traktaten, at EU forventes at hjælpe medlemslandene med at koordinere deres indsats for at beskytte folkesundheden. Kommissionen er godt placeret til at hjælpe dem med at udveksle bedste praksis og har taget en række tiltag for at forbedre patientsikkerheden i Europa.