Politik

Ca. 8-12 % af de patienter, der indlægges på et hospital i EU, kommer ud for utilsigtede hændelser i forbindelse med behandlingen. Det kan dreje sig om:

  • infektioner erhvervet under behandlingen (tegner sig for ca. 25 % af alle utilsigtede hændelser)
  • fejlmedicinering
  • operationsfejl
  • medicinsk udstyr, der ikke virker, som det skal
  • fejldiagnoser
  • manglende opfølgning på testresultater.

Mange patientskader kunne undgås. Men der er stor forskel på, hvordan strategierne til at undgå skader gennemføres i EU.

Der står i traktaten, at EU forventes at hjælpe medlemslandene med at koordinere deres indsats for at beskytte folkesundheden. Kommissionen er godt placeret til at hjælpe dem med at udveksle bedste praksis og har taget en række tiltag for at forbedre patientsikkerheden i Europa.

Patientsikkerhedspakke

  • Patientsikkerhedspakken Vælg oversættelse af det forrige link English (en) viser, hvordan Kommissionen og EU-landene tager udfordringen med patientsikkerhed op. Pakken indeholder Kommissionens anden rapport om patientsikkerhed, herunder om forebyggelse af og kontrol med infektioner erhvervet under behandling.

Retsgrundlaget

Arbejdsgruppe om patientsikkerhed og sundhedsplejens kvalitet

Kommissionens arbejdsgruppe om patientsikkerhed og sundhedsplejens kvalitet Vælg oversættelse af det forrige link English (en) har repræsentanter fra de 27 EU-lande, EFTA-landene, internationale organisationer og EU-organer. Gruppen er med til at fastlægge EU's dagsorden på området.