Siguranţa pacienţilor

Infecţii asociate asistenţei medicale

Infecţiile asociate asistenţei medicale sunt acele infecţii pe care pacienţii le contractează pe durata primirii îngrijirilor medicale şi/sau a internării într-o instituţie care acordă astfel de îngrijiri (spital, policlinică, instituţie pentru îngrijiri de lungă durată etc.). Sunt supranumite „infecţii spitaliceşti” şi, potrivit estimărilor, afectează în fiecare an 4,1 milioane de pacienţi din UE, crescând semnificativ atât rata îmbolnăvirilor şi a mortalităţii, cât şi costurile. Deseori, infecţiile de acest tip sunt greu de tratat, pentru că microorganismele care le cauzează sunt rezistente la antibiotice.

În plus, mobilitatea dintre sistemele de sănătate şi din interiorul acestora, precum şi posibilitatea ca un pacient să primească îngrijiri medicale în afara ţării de reşedinţă, înseamnă că microorganismele rezistente la

Acţiuni ale UE împotriva infecţiilor asociate asistenţei medicale

Recomandarea a invitat statele membre să introducă şi să consolideze măsuri de prevenire şi supraveghere, de formare a personalului sanitar, de informare a pacienţilor şi de sprijinire a cercetării.

Raportul a arătat că printre factorii importanţi în problema rezistenţei antimicrobiene se numără nu doar apariţia, ci şi răspândirea microorganismelor în cauză.