Bezpieczeństwo pacjentów

Zakażenia nabyte w trakcie leczenia

Mowa tutaj o zakażeniach, do których dochodzi podczas korzystania z usług opieki zdrowotnej, w tym również podczas pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej (opieka dzienna, szpitalna, długoterminowa itp.). Z tego same zakażenia szpitalne występują według szacunków u ok. 4,1 mln pacjentów w UE rocznie i skutkują znacznym wzrostem zachorowalności, śmiertelności i kosztów. Często też trudno jest pacjenta z nich wyleczyć, gdyż mikroorganizmy, które je wywołują, są odporne na antybiotyki.

Ponieważ mieszkańcy UE mogą korzystać z różnych usług opieki zdrowotnej w ramach jednego lub kilku systemów oraz poddać się leczeniu poza swoim krajem zamieszkania, odporne mikroorganizmy mogą szybko rozprzestrzenić się w wielu krajach.

Działania UE w sprawie zakażeń nabytych w trakcie leczenia

W zaleceniu wezwano rządy państw UE do wprowadzenia lub wzmocnienia działań w zakresie profilaktyki, nadzoru, szkoleń dla pracowników służby zdrowia, informowania pacjentów oraz wspierania badań naukowych.

Podkreślono w nim, że ważnym czynnikiem jest nie tylko samo zjawisko oporności drobnoustrojów, ale i coraz powszechniejsze jego występowanie.