Patiëntveiligheid

Ziekenhuisinfecties

Ziekenhuisinfecties of zorginfecties zijn infecties die een patiënt kan oplopen terwijl hij of zij verzorgd wordt, al dan niet in een zorginstelling (bijv. tijdens thuiszorg, een poliklinische behandeling of een opname). In ziekenhuizen worden jaarlijks zo'n 4,1 miljoen patiënten getroffen door dergelijke infecties, die leiden tot een aanzienlijke stijging van het aantal zieken en sterfgevallen, en hoge kosten. Zij zijn vaak moeilijk te bestrijden omdat de microben die de infecties veroorzaken vaak resistent voor antibiotica zijn.

Ook kunnen resistente microben zich snel tussen landen verspreiden als gevolg van de toenemende mobiliteit binnen en tussen de gezondheidszorgstelsels en de mogelijkheid om in een ander EU-land te worden behandeld.

Het

EU-acties tegen ziekenhuisinfecties

Hierin werden de regeringen van de EU-landen opgeroepen maatregelen te nemen en te handhaven, en te zorgen voor toezicht, training voor gezondheidswerkers en patiënten en ondersteunend onderzoek.

Hierin werd benadrukt dat niet alleen het ontstaan, maar ook de verspreiding van resistente microben een belangrijk probleem is.