Pacientu drošība

Ar veselības aprūpi saistītas infekcijas

Ar veselības aprūpi saistītas infekcijas ir infekcijas, kuras pacients var iegūt, saņemot veselības aprūpi vai atrodoties veselības aprūpes iestādē (piemēram, ambulatorajā aprūpē, stacionārajā aprūpē, ilgtermiņa aprūpē). Slimnīcās šīs infekcijas dēvē par nozokomiālajām jeb hospitālajām infekcijām, un tiek lēsts, ka Eiropas Savienībā ik gadus ar tām saslimst aptuveni 4,1 miljoni pacientu un ka tās izraisa ievērojamu saslimstības un mirstības līmeņa un izmaksu pieaugumu. Bieži vien tās ir grūti ārstējamas, mikroorganismi, kas tās izraisa, ir izturīgi jeb rezistenti pret antibiotikām.

Un, tā kā pieaug cilvēku mobilitāte veselības aprūpes sistēmās un starp tām un Eiropas Savienībā cilvēkiem ir brīva vaļa doties pēc medicīniskās aprūpes ārpus mītnes valsts, rezistenti mikroorganismi var strauji izplatīties

ES pasākumi attiecībā uz veselības aprūpē iegūtām infekcijām

Dalībvalstis tiek mudinātas ieviest vai pastiprināt profilakses pasākumus, uzraudzību, veselības aprūpes darbinieku apmācību, pacientu informēšanu un atbalstīt zinātnisko izpēti.

Ziņojumā ir uzsvērts, ka problēmu rada ne tikai mikrobu rezistences parādīšanās, bet arī tās izplatība.