Pacientų sauga

Su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos

Su sveikatos priežiūra susijusi infekcija – tai paciento užkrėtimas kokia nors liga teikiant sveikatos priežiūros paslaugas arba gydant sveikatos priežiūros įstaigoje (pavyzdžiui, nestacionariojo, stacionariojo gydymo arba ilgalaikės priežiūros atveju). Ligoninėse šios infekcijos vadinamos hospitalinėmis infekcijomis. Nuo jų ES kasmet nukenčia apie 4,1 mln. pacientų, dėl jų gerokai padidėja sergamumas, mirštamumas ir išlaidos. Ligas, kuriomis užsikrečiama naudojantis sveikatos priežiūros paslaugomis, dažnai sunku gydyti, kadangi jas sukelia antibiotikams atsparūs mikroorganizmai.

Kadangi vis daugiau žmonių naudojasi galimybe gauti sveikatos priežiūros paslaugas kitose savo šalies vietose arba kitose valstybėse narėse, atsparūs mikroorganizmai gali sparčiai plisti iš vienos šalies į kitą.

Europos Sąjungos veikla siekiant užkirsti kelią su sveikatos priežiūra susijusioms infekcijoms

Valstybės narės raginamos imtis naujų prevencijos ir kontrolės priemonių arba sugriežtinti esamas, rengti sveikatos priežiūros darbuotojų mokymus, geriau informuoti pacientus ir remti mokslinius tyrimus.

Pabrėžiama, kad antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų atsiradimas ir plitimas yra opi problema.