Potilasturvallisuus

Hoitoon liittyvät infektiot

Hoitoon liittyvällä infektiolla tarkoitetaan tartuntaa, jonka potilas saa hoitotoimenpiteen yhteydessä ja/tai ollessaan hoitolaitoksessa, kuten sairaalassa tai pitkäaikaishoitolaitoksessa. Sairaaloissa niistä käytetään nimitystä "sairaalainfektio". Niihin sairastuu vuosittain arviolta 4,1 miljoonaa potilasta EU:ssa, ja ne aiheuttavat merkittävän kasvun sairastuvien määrään, kuolleisuuslukuihin sekä sairaanhoitokuluihin. Näitä infektioita on usein vaikea hoitaa, sillä niitä aiheuttavat mikro-organismit ovat resistenttejä antibiooteille.

Ihmiset siirtyvät yhä useammin terveydenhuoltojärjestelmästä toiseen, ja heillä on EU-maissa vapaus hakeutua sairaanhoitoon oman kotimaansa ulkopuolelle. Tämä johtaa siihen, että resistentit mikro-organismit voivat levitä nopeasti maasta toiseen.

Hoitoon liittyviä infektioita koskevat EU:n toimet

Tässä suosituksessa EU kannustaa jäsenmaiden viranomaisia tehostamaan torjuntatoimia, valvontaa, terveydenhoitohenkilöstön koulutusta, potilastiedotusta ja tutkimusta.

Raportissa todetaan, että lääkeresistenssin kehittymisen lisäksi myös tartuntatautien leviäminen on tärkeä osa mikrobilääkeresistenssiongelmaa.