Patsiendi ohutus

Tervishoiuteenustega seotud nakkused

Tervishoiuteenustega seotud nakkuste all mõeldakse nakkuseid, mida patsient võib saada ravi käigus ja/või tervishoiuasutuses viibimise ajal (näiteks ambulatoorse ja haiglaravi või pikaajalise põetamise käigus). Haiglates nimetatakse neid nakkusi nn haiglanakkusteks. Need tabavad ELis igal aastal hinnanguliselt 4,1 miljonit patsienti ning põhjustavad märkimisväärset haigestumiste arvu ja suremuse ning kulutuste suurenemist. Nimetatuid nakkusi on sageli raske ravida, sest neid põhjustavad mikroorganismid on antibiootikumide suhtes resistentsed.

Lisaks sellele võivad inimeste suurenenud liikuvus tervishoiusüsteemide siseselt ja nende vahel ning vabadus otsida ELis arstiabi väljaspool oma elukohariiki põhjustada resistentsete mikroorganismide kiiret riikidevahelist levikut.

ELi tegevus tervishoiuteenustega seotud nakkuste alal

Liikmesriikide valitsusi kutsuti üles kehtestama või tugevdama ennetusmeetmeid, järelvalvet, väljaõpet tervishoiutöötajatele, teabe pakkumist patsientidele ning uuringute toetamist.

Aruandes rõhutati, et antimikroobse resistentsuse puhul on oluliseks teguriks mitte ainult selle esinemine vaid ka levik.