Ασφάλεια των ασθενών

Endocrine disruptors

Biocides

Λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη

Πρόκειται για λοιμώξεις οι οποίες μπορεί να προσβάλουν ασθενείς που δέχονται περίθαλψη ή/και περνούν κάποιο διάστημα σε ίδρυμα παροχής υγειονομικής περίθαλψης (π.χ. σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας, νοσοκομειακή περίθαλψη, μακροχρόνια φροντίδα). Στα νοσοκομεία, οι λοιμώξεις αυτές είναι γνωστές ως 'νοσοκομειακές λοιμώξεις' και προσβάλλουν περίπου 4,1 εκατομμύρια ασθενείς ετησίως στην ΕΕ αυξάνοντας σημαντικά τις ασθένειες, τη θνησιμότητα και το κόστος. Η θεραπεία τους είναι συχνά δύσκολη επειδή οι μικροοργανισμοί που τις προκαλούν είναι ανθεκτικοί στα αντιβιοτικά.

Εξάλλου, λόγω της αυξανόμενης κινητικότητας των ατόμων μεταξύ διαφορετικών ή και εντός των ίδιων συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και της ελευθερίας των Ευρωπαίων να αναζητούν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εκτός της χώρας διαμονής τους, είναι δυνατή η τάχιστη διάδοση ανθεκτικών μικροοργανισμών μεταξύ των κρατών μελών.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη στην Ευρώπη των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη.

Δράση της ΕΕ σχετικά με τις λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη

Ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να καθιερώσουν ή να ενισχύσουν τα προληπτικά μέτρα, την εποπτεία, την κατάρτιση των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και την ενημέρωση των ασθενών καθώς και να στηρίξουν την έρευνα.

Υπογραμμίστηκε ότι σημαντική παράμετρος του προβλήματος μικροβιακής αντοχής δεν είναι μόνο η εμφάνιση αλλά και η εξάπλωση των λοιμώξεων.