Patientsikkerhed

Infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet

Patienter kan få infektioner, når de modtager sundhedspleje, og/eller når de opholder sig på et hospital, et dagcenter eller et plejehjem m.v. På hospitaler kaldes sådanne infektioner "hospitalsinfektioner". De rammer rundt regnet 4,1 millioner patienter i EU hvert år og er årsag til stigende udgifter, sygdomsforekomster og dødsfald. De er ofte svære at behandle, fordi de er forårsaget af mikroorganismer, som er resistente over for antibiotika.

Nu hvor vi har fået større mobilitet inden for og mellem sundhedsvæsener og mulighed for at få lægebehandling i andre EU-lande, kan resistente mikroorganismer hurtigt sprede sig fra land til land.

I Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) holder man et vågent øje med, hvordan infektionerne udvikler sig i Europa.

EU's indsats over for infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet

EU henstiller til medlemslandene, at de indfører eller forbedrer forebyggelsestiltag, overvågning, uddannelse af sundhedsarbejdere og patientinformation samt optrapper deres forskningsindsats.

Rapporten fremhæver, at resistensproblemet ikke blot går ud på, at resistens opstår, men også at den spreder sig.