Bezpečnost pacientů

Infekce spojené se zdravotní péčí

Jako infekce spojené se zdravotní péčí se označují ty infekce, kterými jsou pacienti zasaženi během zdravotní péče, tedy obvykle při pobytu ve zdravotnickém zařízení (např. denní stacionáře, nemocnice, léčebny). V nemocnicích se těmto nemocím říká „nemocniční infekce“. V EU ročně postihují odhadem 4,1 milionu pacientů a značně zvyšují nemocnost, úmrtnost i náklady. Jejich léčba je často obtížná, protože mikroorganismy, které jsou jejich původci, bývají odolné vůči antibiotikům.

Navíc stoupá mobilita pacientů související s využíváním různých poskytovatelů zdravotní péče i svoboda cestovat za zdravotní péčí v EU mimo zemi trvalého pobytu, takže se odolné mikroorganismy mohou rychle šířit do jiných zemí.

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) vývoj infekcí spojených se zdravotní péčí v Evropě neustále sleduje.

Opatření EU ohledně infekcí spojených se zdravotní péčí

V tomto doporučení se členské státy vyzývají, aby zavedly nebo posílily preventivní opatření, dozor, odbornou přípravu zdravotnických pracovníků, zvýšily informovanost pacientů a aby podporovaly výzkum.

V této zprávě bylo zdůrazněno, že problémem odolnosti vůči antimikrobiálním látkám není jen její vznik, ale i její rozšiřování.